Ühistu osakapital (uuendatud 11.06)
moodustub korteriühistu liikmete osamaksudest ning ei või olla väiksem korteriühistu asutamise aasta majandustegevuse aastakava ühe kuu eeldatavatest kuludest.

Liikmete osamaks on rahaline ÜHEKORDNE MAKS, mille suuruse määrab ühistu asutamiskoosolek oma otsusega. Korteriühistu liikme osamaksu suurus korteriühistu varas on võrdeline tema korteriomandi eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõttelise osa suurusega, kui korteriühistu põhikirjas ei sätestata teisiti.
Osamaks määratakse ühesugustel alustel kõigile korteriühistu liikmetele.

Osamaksu tasumine on kohustuslik.

Osamaks (10 EEK / korteri m2) tuleb vastavalt korteriühistu asutamiskoosoleku otsusele tasuda hiljemalt 31.12.2007.a.

Korteri Osamaksu
nr. EEK
1 685
2 427
3 687
4 560
5 685
6 560
7 914
8 685
9 913
10 798
11 914
12 801

8629


Korteriomandi võõrandamisel või pärimisel on korteriomandi omandaja kohustatud korteriühistule tasuma korteriomandi võõrandaja või pärandaja poolt tasumata jäänud osamaksu eest.