Asutamiskoosoleku protokoll.
Asutamiskoosolekul võeti vastu põhikiri ja kodukord.

VOLITUS
Üldkoosolekul saab hääletada ainult korteriomanik.
Korteriomanikku saab üldkoosolekul esindada volitusega abikaasa, täisealine perekonnaliige, korteri kaasomanik või teine  korteriomanik.


2007 Majandusaasta aruanne (pdf)

2008 Majandusaasta aruanne (pdf)

2009 Majandusaasta aruanne (pdf)

2010 Majandusaasta aruanne (pdf) 

2011 Majandusaasta aruanne (pdf)

2012 Majandusaasta aruanne (pdf)

2013 Majandusaasta aruanne (pdf)

2014 Majandusaasta aruanne (pdf)

2015 Majandusaasta aruanne (pdf)

2016 Majandusaasta aruanne (pdf)