Korteriühistu üldkoosolek
toimub pühapäeval 10.09.2017 kell 17.00

Päevakorrapunktid:

1. Uue juhatuse valimine, kui selleks on vajadus.
2. Pangalaenu suurendamine.
3. Teostamist ootavad tööd:

  • maja vundamendi täitmine ja soojustamine.
  • Külmavee trassi renoveerimine.
  • Koridori remont ja varikatused maja taha.
  • Maja soojustamine.

4. Jooksvad küsimused.

  Palume kõikidel koosolekust osa võtta!

 

Uue küttesüsteemi ehitamine
Padise Vallavalitsus andis 05.10.2015 välja korralduse nr 280 "Ehitusloa väljastamine", mis on aluseks maja küttesüsteemi terviklikuks asendamiseks. Projekti koostas SP Soojusprojekt OÜ. Projekti seletuskirja saab lugeda siit.

 

Korteriühistu üldkoosoleku protokolli saab lugeda siit

Korteriühistu üldkoosolek
toimub pühapäeval 14.06.2015 kell 18.00 õues

Päevakord:

1. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine (majandusaasta aruanne tuleb esitada maksuametile hiljemalt 01.juuliks 2015).
2. Juhatuse liikme(te) tagasiastumine  ja uue juhatuse valimine.
3. Soojamajandus 2015/2016. Kuidas edasi?
4. Laenu taotlemine küttesüsteemi ja/või elamu rekonstrueerimiseks.
5. Osalemine Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) atmosfääriõhu kaitse energeetika negatiivse keskkonnamõju vähendamise alamprogrammis (korteriühistu omaosalus on 50%).
6. Avaldused ja informatsioon. Kohapeal algatatud küsimused.

NB! Üldkoosolekul saab hääletada korteriühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihttkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla korteriomaniku abikaasa, täisealine perekonnaliige, korteri kaasomanik või teine ühiste liige. (vt. volituse näidis ühistu kodulehelt ülamenüü/dokumendid) 
Remondimaks 2015

Ootame aktiivset osavõttu!
Lugupidamisega korteriühistu juhatus
/Küllike Tammsalu/
/Aldo Piirimets/
/Erkki Pratka/

 

 

Remondimaks 2015

Majandusaasta aruanne 2013

Uued koridoriaknad

AS Plasto paigaldas 18.09.2014 uued aknad. Akende maksumus oli 828,18 EUR.

Korteriühistu üldkoosolek

toimub pühapäeval 16.06.2013 kell 18.00 maja taga (vihmase ilma korral maja kordidoris).

Päevakord:

1. 2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

2. Tööd 2013.a.

3. Laenu taotlemine renoveerimistegevuse finatseerimiseks.

4. Jooksvad küsimused.

Kas oled remondimaksu võlgu ? Laekumised

 

Korteriühistu üldkoosolek

toimub pühapäeval 30.09.2012 kell 17.00 Harju-Risti raamatukogus

Päevakord: 1. Soojamajandus 2012/2013. Üleminek pelletiga kütmisele ???

                2. Laenu võtmine pelletikatlamaja ostuks ja küttesüsteemi

                    rekonstrueerimiseks ???

                3. Kohapeal algatatud küsimused. Avaldused.

 

Korteriühistu üldkoosolek

toimub pühapäeval 16.09.2012 kell 18.00 õues (või vihmase ilma korral raamatukogus)

Teema: soojamajandus 2012/2013

 

Korteriühistu suvine üldkoosolek

toimub pühapäeval 09.09.2012.a. kell 18.00 Harju-Risti raamatukogus

Päevakord:

1. Juhatuse liikme(te) tagasiastumine / Uue juhatuse valimine / Juhatuse volituste pikendamine

(Ühistu põhikirja p.7.1.3.: Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt ametisse üldkoosoleku poolt määratud ajaks) Korteriühistu asutamiskoosolekul 10.06.2007.a. valiti kolmeliikmelinejuhatus tähtajaga 3 aastat;nii 2010 kui ka 2011 üldkoosolekul pikendati volitusi veel üheks aastaks)

2. Kevadise energiaauditi ja termograafia aruande (vt 1 osa; 2 osa; energiamärgis; vajalikud meetmed) tutvustamine

3. Soojamajandus 2012/2013 ???

4. Kohapeal algatatud küsimused. Avaldused.

Ootame aktiivset osavõttu!

Lugupidamisega ühistu juhatus

Küllike Tammsalu Aldo Piirimets Erkki Pratka

Täiendav info: 53427166 (Erkki)

 

Korteriühistu üldkoosolek
toimus 28.juunil 2012.a. kell 20

 Päevakord:

1.2011.a. majandusaastaaruande kinnitamine (vt aruannet)

 

Kredexi maksis 50% energiaauditi (s.h. termograafia) maksumusest toetusena tagasi

Esitasime 26.05.2012 energiaauditi tegemise toetuse avalduse SA Kredex`le. Taotlus rahuldati 19.06.012 ja toetus kanti arvele 25.06.2012.

 

Energiaauditi ja termograafia tööd 2012 kevadel

Leping tööde teostamiseks sõlmiti 11.03.2012 Finestum Ehitusekspertiisid OÜ-ga. Eeltööd (hoone piirdetarindite, küttesüsteemi, torustiku, elektrivarustuse, ventilatsiooni jne uuring) ja termoülevaatus toimus 14.03.2012. Termograafilise analüüsi käigus tehti elamust infrapuna- ja digipildid. Saadud info põhjal koosti raport.

Energiaaudit ja termograafia hange

Hange energiaauditi ja termograafia tegemiseks toimus 13.02-23.02.2012. Hinna poolest jäid sõelale Energiahoid OÜ ja Finestum Ehitusekspertiisid OÜ pakkumus. Korteriühistu Harju-Risti 7 juhatus valis pakkumustest välja Finestum Ehitusekspertiisid OÜ . Määravaks sai teostatud tööde hulk ja 6 aastat pikem kogemus.

Keskkonnas http://ee.mercell.com/ tehtii 5 pakkumust:

Energiahoid OÜ 520 EUR (koos KM-ga):

Energystar OÜ 620

Termopilt OÜ 665

L&L Konsultatsioonid 650

Termoproff OÜ 650

 

Teavitasime 14.02.2012 meili teel KÜ Harju-Risti 7 hankest Mercelli portaalis ja palusime teha pakkumised järgmistel firmadel:

Finestum Ehitusekspertiisid OÜ 594 EUR (koos KM-ga)

Soojusaudit OÜ 628

Helioest OÜ 650

Energiasäästubüroo OÜ 650

Eesti Energia ei teinud pakkumust

Soojuspilt OÜ ei teinud pakkumust

OÜ Idee Investeeringud ei teinud pakkumust

 

ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

toimub pühapäeval 16.10.2011 kell 18.00 (II trepikojas / korterid 7-12) või õues.

Päevakord:

1.Kütteperiood 2011/2012 (olla või mitte olla;jne.)

2.Kohapeal algatatud küsimused. Avaldused.

 

Korteriühistu üldkoosolek

toimub pühapäeval 19.juunil 2011.a. kell 19.00 maja taga

Päevakord:

1.2010.a. majandusaastaaruande kinnitamine (vt aruannet)

 2. Uue juhatuse valimine / Juhatuse volituste pikendamine

(Ühistu põhikirja p.7.1.3.: Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt

ametisse üldkoosoleku poolt määratud ajaks.

Korteriühistu asutamiskoosolekul 10.06.2007.a. valiti kolmeliikmeline

juhatus tähtajaga 3 aastat;

2010.a. üldkoosolekul pikendati volitusi veel üheks aastaks)

3. Soojamajandus 2011/2012 (kas minna üle uuele küttele ???)

4. Kohapeal algatatud küsimused. Avaldused.

Ootame aktiivset osavõttu!

Lugupidamisega ühistu juhatus

Küllike Tammsalu Aldo Piirimets Erkki Pratka

Täiendav info: 53427166 (Erkki)

 

Remondimakse eurodes!

Alates 01.jaanuarist 2011 on remondimakse suurus 16 eurot / kuus.

 

Katuse vahetus

Ehituse töövõtuleping KÜ Harju-Risti 7 ja OÜ Alpimer Ehitus vahel katuse vahetamiseks sõlmiti 09.09.2010. Ühistu tasus lepingu järgi ettemaksu 30% ulatuses.

Lepingu järgi teostatakse tööd 13.09-15.10.2010. Tööd lõpetati 24.09.2010. Tööde eest on 100% tasutud.

 

Korteriühistu üldkoosolek

toimub pühapäeval 06.juunil 2010.a. kell 19.00 maja taga

Päevakord:

1.2009.a. majandusaastaaruande kinnitamine (vt aruannet koduleheküljel)

 2. Uue juhatuse valimine / Juhatuse volituste pikendamine

(Ühistu põhikirja p.7.1.3.: Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt

ametisse üldkoosoleku poolt määratud ajaks.

Korteriühistu asutamiskoosolekul 10.06.2007.a. valiti kolmeliikmeline

juhatus tähtajaga 3 aastat.)

3. Maja katuse vahetus 2010.a.

4. Kohapeal algatatud küsimused. Avaldused.

Ootame aktiivset osavõttu!

Lugupidamisega ühistu juhatus

Küllike Tammsalu Aldo Piirimets Erkki Pratka

Täiendav info: 53427166 (Erkki)

 

Ühistu üldkoosolek / KORDUSKOOSOLEK!
toimub 29.juunil 2008.a. kell 20.00 maja taga.

Kuna 21.juunil ei olnud üldkoosoleku läbiviimiseks vajaliku kvoorumit (s.o. üle poole ühistu liikmetest ehk minimaalselt 7 ühistu liiget), siis tuleb läbi viia korduskoosolek.

Päevakord:
1. 2008.a. majandusaastaaruande kinnitamine.
2.Tööd 2009.a. (nr. 1 katuse vahetus ?; energiaaudit/ehitise tehniline ekspertiis; vt pangalaen ?)
3.Jooksvad küsimused.

 
Majandusaasta aruanne tuleb esitada maksuametile hiljemalt 01.juuliks k.a.
Hääletada saab vaid ühistu liige (s.o. korteriomanik) või volitatud isik (vt. volituse näidis ülevalt menüü/dokumendid)Ühistu üldkoosolek
toimub 21.juunil 2009.a. kell 19.00 maja taga.

Päevakord:
1. 2008.a. majandusaastaaruande kinnitamine.
2.Tööd 2009.a. (nr. 1 katuse vahetus ?; vt pangalaen ?)
3.Jooksvad küsimused.


Majandusaasta aruanne tuleb esitada maksuametile hiljemalt 01.juuliks k.a.
Üldkoosolekul saab hääletada korteriühistu liige või tema esindaja, kellele on antud lihttkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla korteriomaniku abikaasa, täisealine perekonnaliige, korteri kaasomanik või teine ühiste liige. (vt. volituse näidis ülevalt menüü/dokumendid)


Kasulikku lugemist!Ühistu üldkoosolek
/ KORDUSKOOSOLEK! (26.05.2008)
toimub 01.juunil 2008.a. kell 20.00 maja taga.

Kuna 25.mail ei olnud üldkoosoleku läbiviimiseks vajaliku kvoorumit (s.o. üle poole ühistu liikmetest ehk minimaalselt 7 ühistu liiget), siis tuleb läbi viia korduskoosolek.

Päevakord:
1. 2007.a. majandusaastaaruande kinnitamine.
2.Tööd 2008.a.
3.Jooksvad küsimused.


Majandusaasta aruanne tuleb esitada maksuametile hiljemalt 01.juuliks k.a.
Hääletada saab vaid ühistu liige (s.o. korteriomanik) või volitatud isik (vt. volituse näidis ülevalt menüü/dokumendid)Ühistu üldkoosolek
(16.05.2008)
toimub 25.mail 2008.a. kell 18.00 maja taga.
Päevakord:
1. 2007.a. majandusaastaaruande kinnitamine.
2.Tööd 2008.a.
3.Jooksvad küsimused
Ootame aktiivset osavõttu! Hääletada saab vaid ühistu liige (s.o. korteriomanik) või volitatud isik (vt. volituse näidis ülevalt menüü/dokumendid)
Palume tasuda võlgnevused (osamaksu tähtaeg oli 31.12.2007.a.; mõnel korteril tasumata tänaseni; remondimaksu palume kanda iga kuu 15-ks kuupäevaks).

Osamaks ja remondimaks
(31.07.07)

 Korteriühistu avas arve SEB Eesti Ühispangas. Palume esimene remondimaks
250 EEK / korter kanda arvele nr. 10220072615015 juulikuu lõpuks. Edaspidi ootame remondimaksu laekumist iga kuu 15-ks kuupäevaks.

Osamaks (10 EEK / korteri m2) tuleb vastavalt korteriühistu asutamiskoosoleku otsusele tasuda hiljemalt 31.12.2007.a.

Vaata oma korteri osamaksu suurust vasakult menüüst (osamaks).

Maja välisuksed
(uuendatud 26.07.07)
värviti uuesti firma poolt üle, kuna värv erines raami omast. Esiuksed vahetati 14.06. Tagauksed vahetati 21.06. Tagumiste uste sulgurid ja osa välisliiste paigaldati 28.06. Liistude paigaldamine lõpetati 02.07.
20.juulil paigaldati keldriuste piirajad.
Probleemidest, vigadest jne. teata Erkki.Pratka@mail.ee; 53427166

Ühistu registreeriti täna, s.o 19.juunil
(uuendatud 19.06.07)
Dokumendid esitati 14.06 Harju Maakohtu registriosakonda. Viie päevaga tehtud. Korteriühistu registrikood on 80252951.
Mis edasi???
Lähiajal avame pangas (täpsustame/uurime) ühistu arve; teatame arve nr. ühistu liikmetele; saab tasuda kokkulepitud osa- ja remondimaksed jne.

Majaelanike üldkoosolek
korteriühistu asutamiseks toimus 10.06.2007.a. kell 17.00 Risti uues koolimajas (uuendatud 11.06.07)
Kohal oli 10 korteriomanikku/esindjat (puudusid korterid 2 ja 12).
Otsustati moodustada korteriühistu Harju-Risti 7.
Kinnitati põhikiri ja kodukord (vt dokumentide alt).
Valiti kolmeliikmeline juhatus (Küllike Tammsalu, Aldo Piirimets ja Erkki Pratka). Osamaksu suurus on 10 EEK / korteri m2 (tasumise tähtaeg on hiljemalt 31.12.2007) ja remondimakse alates 01.juulist on 250 EEK / korter. Aasta lõpuks vahetatakse kogutud raha eest koridori aknad (ja müüritakse kinni keldriaknad, kui raha jätkub).

Maja välisuksed vahetati 28.05
(uuendatud 05.juunil)
Uksed vahetas AS Temeko.
Välisuste võtmed on laiali jagatud; v.a. korter 9. Üks võti avab nii ees-, taga- kui ka keldriukse; teise trepikoja ust ei ava.
Tööd jätkatakse selle nädala lõpus: panemata on välisliistud, tagumiste uste sulgurid; makro jne.
Peale seda vaatame töö üle; kirjutatakse alla üleandmis-vastuvõtuakt; toimub ülejaanud 50% ülekanne AS Temekole.